The Bartered Bride (Prodaná nevěsta)

Opera by Bedřich Smetana
Director: Michael McCaffery
Oper HaOperalle